Leca Lyddæk

Anvendelse og lydforhold

NS-lyddæk anvendes hvor der stilles særlige krav til lydisolering. Vedrørende lydteknisk løsninger henvises til BIH, der har udgivet hæfte 3: ”Helvægge af letbeton- Lydisolering”. Heri anvendes betegnelserne ” Letklinkerdæk 1750” og ”letklinkerdæk 600”. Disse betegnelser svarer til henholdsvis NS lyddæk og NS letdæk.

Kvalitetssikring

Vi udfører en omfattende intern kvalitetskontrol. Mål af elementer, styrker og densiteter på eget laboratorium, ligesom overflader kontrolleres meget nøje. Vi er certificerede gennem tilslutning til Bureau Veritas Certification

Kvalitet og styrke i ét

Den bærende armering i NS dækelementer korrosionsbeskyttes gennem omstøbning med et dæklag på mindst 16 mm. Elementerne kan anvendes i passiv miljøklasse som defineret i DS/EN 1520.

Support & hjælp


Har du spørgsmål, brug for rådgivning eller hjælp til valg af de helt rigtige produkter, så kontakt os på 97 56 42 22 eller send en mail på avs@nssas.dk.

Sikkerhedsklasse

NS dækelementer kan anvendes i lav og normal sikkerhedsklasse.
Vandindtrængning i elementerne skal derfor være forhindret.

Brandforhold

Produkter af ns letbeton kan ikke brænde og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser ved brandpåvirkning. NS letbeton klassificeres som ubrændbart materiale. Ved brandklassifikation BS-60 henvises til bæreevne i flg. BS 60 lyddæk.

Mineraluld

Mineraluld påstøbt på undersiden af lyddæk anvendes, hvor der er krav om varmeisolering, f.eks. under dæk over krybekældre eller portåbninger.

Lyddæk kan leveres med mineraluld i en tykkelse op til 10 cm – dog må elementets totale tykkelse ikke overstige 30 cm.

Vederlag

Mindste vederlag for monterede dækelementer er 5,5 cm i henhold til DS/EN 1520. Ved projektering skal der tages hensyn til længdetolerancen på dækelemente og placeringstolerancer for understøtningen – den projekterede vederlagsdybde vælges derfor ofter til 6,3-7,0 cm.

Hvor der foretages stødsamling på en væg eller bjælke, skal denne være minimum 15 cm.

Mellemunderstøtning

Anvendes NS dækelementer med mellemunderstøtning, dimensioneres elementerne ud fra længden af de enkelte pladefelter.

Over understøtningen kan der forekomme revner i oversiden af dækelementer som følge af trækspændinger. konstruktionen må derfor udformes under hensyn hertil.

Mellemunderstøtningen skal være minimum 10 cm bred og dimensionet til at optage belastningen fra dækelementet.

Udsparing

Som hovedregl gælder, af udsparinger kan udføres op til halv pladebredde (=30) uden at brudsikkerhed for momentpåvirkning forringes.

I udsparingselementerne indstøbes hele bærearmeringen for den pågældende elementtype i det reducerede tværsnit.

Udkragning

Anvendt som tagelementer må udhæng være 4 gange elementtykkelsen, dog max. 600 mm i pladelængden.

Som etageelementer må der foretages udkragning. Ved udkragning over 600 mm kræves ekstra beregning.

Armering

Den bærende armering i elementundersiden er ribbestål med en garanteret flydespænding på 500 N/mm2. Mængden af armering fremgår af ” Bæreevne” for lyddæk”.

Bærende armering er korrosionsbeskyttet til anvendelse i passiv og moderat miljøklasse som defineret i DS/EN 1520. I elementoversiden indlægges 2 stk. 6 mm ribbestål som transportarmering, og der indstøbes 2 stk. planforsænkede løftebøjler af fuldberoliget stål RRSt 44-3.

Icon Byggeri 18

Mød os på Byggeri '18
Stand D-5420

Kig forbi vores stand på Byggeri '18 Messen i Messe C Fredericia fra den 13. til den 16. marts kl. 9.30-17.00. Vi glæder os til at se dig!


Kontakt os
Icon Produkter

En bred vifte af
produkter til byggeriet

Leca dæk- og betonelementer, MEA lyskasser, MEARIN metalriste og afløbsrender, MEA vinduer og døre, udluftningsskakte, tilbehør og meget mere...


Produkter
Icon Fmkb

Vi støtter
FMKB

Niss Sørensen & Søn støtter familier med kræftramte børn, der gør et stort arbejde for familer som har brug for nogle lyspunkter, rådgivning og støtte i en tid hvor lykken ikke tilsmiler dem.


Kontakt os