Leca Sandwichdæk

NS Leca Dækelementer

Fremstilles som sandwichelementer ved lagvis udstøbning af stærk leca-beton og et varmeisolerende leca mellemlag. Dækkene er fremstillet af naturlige materialer: leca-klinker, cement, sand, vand og jernarmering. Vore produkter er miljøvenlige.

Kvalitetssikring

niss sørensen & søn a-s udfører en omfattende intern kvalitetskontrol. Check af færdige elementmål, styrker og densiteter på eget laboratorium - ligesom overflader kontrolleres meget nøje. Niss sørensen & søn a-s er certificeret gennem tilslutning til Bureau Veritas Certification.

Miljøklasse

Den bærende armering i NS dækelementer korrosionsbeskyttes gennem omstøbning med et dæklag på mindst 16 mm. Elementerne kan anvendes i passivt miljø som defineret i DS/EN 1520.

Support & hjælp


Har du spørgsmål, brug for rådgivning eller hjælp til valg af de helt rigtige produkter, så kontakt os på 9683 2241 

Sikkerhedsklasse

NS Dækelementer kan anvendes i lav og normal sikkerhedsklasse. Vandindtrængning i elementerne skal derfor være forhindret.

Brandforhold

Produkter af NS letbeton kan ikke brænde og udvikler ikke sundhedsskadelige røg-gasser ved brandpåvirkning. NS letbeton klassificeres som ubrændbart materiale. Ved brandklassifikation BS-60 henvises til bæreevne iflg. BS-60 letdæk

Mineraluld

Mineraluld påstøbt på undersiden af letdæk anvendes, hvor der er krav om varme-isolering, f.eks. under dæk over krybekælder eller portåbninger. Letdæk kan leveres med mineraluld i en tykkelse op til 10 cm - dog må elementets totale tykkelse ikke overstige 30 cm

Vederlag

Mindste vederlag for monterede dækelementer er 5,5 cm i henhold til DS/EN 1520. Ved projektering skal der tages hensyn til længdetolerance på dækelementer og placeringstolerancer for understøtningen. Den projekterede vederlagsdybde vælges derfor ofte til 6,3-7,0 cm.
Hvor der foretages stødsamling på en væg eller bjælke, skal denne være minimum 15 cm bred.

Mellemunderstøtning

Anvendes NS dækelementer med mellemunderstøtning, dimensioneres elementerne ud fra længden af de enkelte pladefelter.

Over understøtningen kan der forekomme revner i oversiden af dækelementet som følge af trækspændinger. Konstruktionen må derfor udformes under hensyntagen dertil.

Mellemunderstøtningen skal være minimum 10 cm bred og dimensioneret til at optage belasningen fra dækelementet.

Udsparing

Som hovedregel gælder, at udsparing kan udføres op til halv pladebredde  (= 30 cm) uden at brudsikkerhed for momentpåvirkning forringes.
I udsparingselementerne indstøbes hele bærearmeringen for den pågældende elementtype i det reducerede tværsnit.

Udkragning

Anvendt som tagelementer må udhæng være 4 gange elementtykkelsen, dog max 60 cm i pladelængden.

Armering

Den bærende armering i elementundersiden er ribbestål med en garanteret flydespænding på 500 N/mm2. Mængden af armering fremgår af "Bæreevne for Letdæk”. Bærende armering er korrosionsbeskyttet til anvendelse i passiv og moderat miljøklasse som defineret i DS/EN 1520.
I elementoversiden indlægges 2 stk. 6mm ribbestål som transportarmering, og der indstøbes 2 stk. planforsænkede løftebøjler af fuldberoliget stål RRSt 44-3

Icon Niss Sorensensen Og Son

Niss Sørensen & Søn
50 år - 1969-2019

Niss Sørensen & Søn er grundlagt i 1969 og har derfor mere end 50 års erfaring indenfor fremstilling af Leca-dækelementer og betonprodukter
til private og erhverv.


Profil
Icon Produkter

En bred vifte af
produkter til byggeriet

Leca dæk- og betonelementer, lyskasser i glasfiber og beton, udendørs afløbsrender, vinduer og døre, udluftningsskakte, bruseafløb m.m.


Produkter
Ep Stoettelogo April

Vi støtter
Kræftens Bekæmpelse

Niss Sørensen & Søn støtter Kræftens Bekæmpelse - og derigennem arbejdet med forskning, forebyggelse samt rådgivning og støtte til kræftpatienter og deres pårørende.


Kontakt os